top of page

Heuglijk nieuws!!!


Op vrijdagavond 23 november 2018 op de algemene vergadering van de Stadense cultuurraad, heeft onze vereniging de cultuurprijs 2018 ontvangen.


Wij vinden dit voor onze vereniging een hele eer en tevens erkenning voor onze vijftigjarige werking.


Daarom hartelijk dank aan allen die ons steunden bij deze verkiezing.

Tevens dank aan alle leden en iedereen die ons in al die jaren een bijdrage leverden bij een van onze activiteiten.


De cultuurprijs omvat zoals te zien op de foto hieronder:


Een kunstwerk van Luc Lapere "1+1=3" als symbool voor de verbondenheid

van de drie gemeenten: Oost-Nieuwkerke - Staden - West- Rozebeke door de fusie, dat op de marktplaats te Staden staat.


Een boek over Luc Lapere maar vooral over kunst, emotie en gedrevenheid van kunstenaars . Niet uit te drukken in enkele woorden men moet het gelezen hebben en vooral ook veel mooie foto's van kunstwerken. Dank u Luc!


Tot slot een mooi bloemstuk, voor ons zinnebeeld voor een bloeiende vereniging die we met hulp van u allen zullen verderzetten.  

bottom of page