top of page

Ontstaan en evolutie van onze heemkundige kring.

In 1968 bestond er te Staden een sport-,feest-,jeugd- en cultuurcomité, afgekort sprak men van het S.F.K.J-comité.

Voorzitter was Gerard Pype, secretaris Omer Mommerency, schatbewaarder Albert Lievens en de cultuurafdeling werd geleid door Daniel Vermeulen.

In die periode vonden een groep jonge mannen elkaar met belangstelling voor lokale geschiedenis. Contacten met leden van het S.F.J.K comité en meer bepaald met het cultuurcomité gaven vorm aan het idee om een tentoonstelling in te richten tijdens de grote kermis.

Het gemeentebestuur stelde de bovenzaal van het gemeentehuis ter beschikking en liet uitnodigingen en catalogi drukken.Het succes was zo overweldigend dat men besloot de tentoonstelling een dag langer open te houden.

Die groep heemkundig bezielde Stadenaars die zich de “Werkgroep Stadens Rijk Verleden”noemden, waren: Michiel Vanheule, de broers Godfried en Wilfried Parmentier, Maurits Debaere, de broers Gaby en Willy Buyse, Lucien Dhondt en Omer Mommerency.Van zeer dichtbij betrokken waren ook “onder” pastoor Frans Herpels, Jules Le Roy en Paul Billiet.

Vol enthousiasme werd er verder gewerkt en op 19 januari 1969 tijdens een vergadering in “De Nieuwe Kapelle”, het toekomstige lokaal, bevestigden de leden hun voornemen om de heemkundige werking voort te zetten. De werkgroep kreeg een struktuur:

Voorzitter: Michiel Vanheule

Secretaris: Wilfried parmentier

Penningmeester: Omer Mommerency

Contactman met de pers: Maurits Debaere

Vorsingswerkers: Gaby Buyse en Frans Herpels

Technische ploeg: Lucien Dhondt en Godfried Parmentier

Willy Buyse was voor de legerdienst opgeroepen en verdween van het toneel.

Toen is reeds het huidig embleem gemaakt naar een ontwerp van Jules Leroy.Het heeft de vorm van een lakzegel met in het midden het toen gebruikte wapen van Staden. Het randschrift is HEEMKRING STADEN MCMLXVIII.

Sinds 1971 verschijnt jaarlijks een heemkundige publicatie onder de naam “Het Gebied van Staden”.Telkens op Driekoningenavond-de algemene vergadering- wordt de publicatie aan de leden voorgesteld.

Tot zover onze, tot op heden, 45 jarige geschiedenis in ’t kort weergegeven.

Nieuwe leden altijd van harte welkom neem gerust contact op met een van onze bestuursleden of via ons mailadres.

bottom of page