top of page

Verschenen Jaarboekjes "Het gebied van Staden"


Bij nazicht van ons archief zijn er van meerdere jaargangen nog enkele exemplaren beschikbaar. Het betreft de jaargangen 1974 tot 1989.

1971             Kroniek van het rustoord voor ouden van dagen Staden                     uitgeput

                     Frans Herpels


1972             De Godsdienstberoerten van de zestiende eeuw                                  

                     Michiel Vanheule


1973             Bewaarde grafschriften van het geslacht "VAN CARNIN"                 uitgeput

                     Maurits Debaere


1974             De rederijkers                                                                                       

                     Alfred Doubel


1975             Gestorven in dienst van Napoleon Bonaparte                                      

                     Michiel Vanheule


 1976            Het kasteel van Staden en de familie Moreel                                       

                     Maurits Debaere

1977             Het goed van Loo                                                                                 

                     Michiel Vanheule


1978             De Rederijker Florentijn - David De Simpel                                        

                     Michiel Vanheule


1979             Stadenberg 1918                                                                                   

                     Luc de Muêlenaere


1980             Emiel Serroen                                                                                       

                     Jozefien Dumoulin


1981             Verdwenen grafstenen en praalgraven                                                  

                     Michiel Vanheule


1982             Kunstschatten uit de parochiekerk Sint-Jan de Doper te Staden         

                     Maurits Debaere


1983             De familie van Lichtervelde, Heren van Staden                                  

                     Michiel Vanheule


1984             De parochiekerk Sint-Jan de Doper te Staden 1752 - 1880                 

                     Michiel Vanheule


1985             De familie van Caloen de Basseghem en het kasteel van Staden       

                     Michiel Vanheule


1986             De beeldhouwer Pieter - Jozef Devos                                                 

                     Michiel Vanheule


1987             Het geslacht van Carnin te Staden                                                      

                     Michiel Vanheule


1988             De parochiekerk Sint-Jan de Doper te Staden 1880 - 1920                

                     Michiel Vanheule


1989             De priester historicus Karel Lodewijk De Ceuninck                         

                     Michiel Vanheule


1990             De Meidagen 1940                                                                             

                     Michiel Vanheule

1991              De moeizame zoektocht naar een gemeentewapen voor Staden

                      Nadine Demeulenaere


                     Over onze herbergen

                     Marcel Lemahieu


                     Stadense herbergen van de markt tot het Lindeken

                     Marcel Lemahieu


                     Herberg Sint-Jan in de 18de eeuw

                     Jozef Cornette


                     Een stadense familie op de vlucht in 1914 -'18

                     Wilhelmina Caura

                     Nadine Demeulenaere


1992              Onze oudste windmolens

                      Jozef Cornette


                      Stadense herbergen deel II

                      Marcel Lemahieu


                      Veldkapellen te Staden

                      Maurits Debaere

                      Eddie Beernaert


1993              1968: het startjaar van de heemkring

                      Nadine Demeulenaere


                      Stadense herbergen deel III

                      Marcel Lemahieu


1994              Willy Spillebeenroute

                      André Vandendriessche


                      Stadense herbergen in 1779

                      Jozef Cornette


                      Stadense herbergen deel IV

                      Marcel Lemahieu

1995              Staden 1764 - Schouwing van het wegennet

                      Jozef Cornette


                      De tale van De Ceuninck

                      Nadine Demeulenaere


                      Een Stadenaar in Kassel

                      Maurits Debaere


1996              Sint - Eligius

                      Jozefien Dumoulin


                      Sint - Bavo

                      Dirk Vanthourenhout


                      Wat schrijft EH Karel De Ceuninck over patroon-en andere heiligen

                      van de parochie?

                      Nadine Demeulenaere


1997              In memoriam Achiel Vandaele

                     Jozefien Dumoulin


                     Hoe het marktplein van uitzicht veranderde

                     Nadine Demeulenaere


                     De gemeente Westrozebeke en haar patrimonium

                      André Vandendriessche


1998             1923 - 1953 Twee kerken in dertig jaar

                     Nadine Demeulenaere


1999             Omtrent de bouwgeschiedenis van het Anneessensorgel in de

                     Sint-Jan-Baptistkerk te Staden (1952 - 1968)

                     Maurits Debaere 

2000              Geen uitgave verschenen


2001              Kerkhofblommen voor Eduard Vandenbussche

                      Guido Gezelle


2002              E. Vandenbussche voor wie Gezelle "Kerkhofblommen" schreef

                      Nadine Demeulenaere


2003              Volkstellingen uit het begin van de zeventiende eeuw

                      Deel I Inwoners Staden in 1614

                      Donald Vandecandelaere

                      Nadine Demeulenaere


2004              Volkstellingen uit het begin van de zeventiende eeuw

                      Deel II Inwoners Westrozebeke in 1615

                      Deel III Inwoners Oostnieuwkerke in 1615

                      Donald Vandecandelaere

                      Nadine Demeulenaere


2005              De luchtoorlog 1940 - 1945

                      Michiel Vanheule


2006              De Verzetsbeweging 1940 - 1944

                      Michiel Vanheule


2007              Archeologie van staal en beton

                     Bunkers en minierte Unterstände in Staden

                     Deel I

                     Willem Wackenier


2008             Getuigenissen van verplicht tewerkgestelden in WO II

                     Medewerkers interviewers:

                     Breynne Freddy, Buysse Gaby, Coghe Gilbert, Demeulenaere Nadine

                     Deraeve Wilfried, Vandecandelaere Donald.

2009              Archeologie van staal en beton

                      Bunkers en minierte Understände in Staden

                      Deel II

                      Willem Wackenier


2010              Stadense militaire slachtoffers van de eerste wereldoorlog

                      Nadine Demeulenaere


2011              Getuigenissen van Stadense seizoenarbeiders

                      Nadine Demeulenaere


2012              Archeologie in TERF-regio 2011

                      De schijnwerper op Staden en Oostnieuwkerke


                      Hantson Willem, Mestdagh Bert, Vanden Borre Jeroen,

                      Verbeeck Aline.


2013              Staden in oude documenten

                      een kennismaking

                      Nadine Demeulenaere

                      Bernard Crombez

                      Donald Vandecandelaere


2014              Het staden van Popp

                      Beeld van een landbouwdorp halfweg de 19 de eeuw.

                      Nadine Demeulenaere

                      De staten van Goed

                      Donald Vandecandelaere


2015             De eerste oorlogsmaand en schuwe maandag te Staden

                     Uit het boek "Staden 1914-'18" van Paul Billiet

                     Nadine Demeulenaere


2016             Zij die ons verlieten

                     Vandecandelaere Donald

                     Steenbakkerijen in Staden vanaf 1839

                     Crombez Bernard

                     Ontwikkeling van Staden sedert 1830

                      naar studies van enkele onderwijzers.

                      Vandecandelaere Donald

                      Foto's uit het verleden


2017             Een ritje door Staden

                     Verzameling foto's en affiches

                     Vandecandelaere Donald


2018             Beelden uit het verleden en een summiere kijk op het heden.

                     Donald Vandecandelaere, Bernard Crombez, Nadine Demeulenaere, 

                     Dirk Vanthourenout,

                     Ivan Winne.


2019             Voorwoord 50 jaar heemkring

                     Zij die ons verlieten

                     Verdwenen bedrijvigheid in onze gemeente 

                     Bernard Crombez

                     Over oude namen van hofsteden, en andere namen  

                     Jozef Cornette - Leupe  


2020             Enkele foto's uit ons archief

                     De geschiedenis van feestzaal St.Jan tot Blommenhof.

                     Bernard Crombez


bottom of page